Elektronika, měsíčník pro elektronizaci národního hospodářství

osoba, narození
Blabolilová Marie 4. 3. 1948
Hůla Jiří 7. 6. 1944
Hůla Zdenek 25. 2. 1948
Steklík Jan 5. 6. 1938
Tesař Boris 2. 8. 1946