Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst

autor textu: Karol Vaculík
rok vydání: 1967
typ dokumentu: katalog kolektivní
počet stran: (32)
počet reprodukcí: 11 čb
jazyk: holandský
rozměry: 215 x 185