Možnosti vizuálních studií

instituce, obec
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město)
Společnost pro odbornou literaturu Barrister & Principal, Brno (Brno-město)