Hans von Aachen and new research in the transfer of artistic ideas into Central Europe

rok vydání: 2010
vydavatel: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
typ dokumentu: program
počet stran: (24)
jazyk: anglický
rozměry: 210 x 148