Eva Vejražková: Obrazy

instituce, obec
Obvodní kulturní dům v Praze 6, Praha