Elmer Bischoff

osoba, narození, poznámka
Sunden Lawrence ,