Sborník památce Alberta Kutala

rok vydání: 1984
typ dokumentu: antologie/sborník
jazyk: český

poznámka:
samizdat
J. Zemina: A. Kutal; J. Chalupecký: Už ne umění; V. Zykmund: Historie a tradice v moderním umění; Ohlédnutí za V. Zykmundem; F. Šmejkal: Návraty k přírodě; J. Valoch: Umění v 70. letech; M. Nešlehová: Pokus o orientaci; J. Kroutvor: Cesta k postmodernímu umění; Š. Šlachta a V. Šlapeta: Zlínská architektura; I. Zhoř: Poetismu a Procházkova poezie primitivismu; M. Slavická: Úvaha nad dvěma obrazy; K. Miler: Tři díla z doby neznámé a tři z doby dávnější; L. Hlaváček: K výstavě O. Karlíkové; J. Šetlík: Spanilé jízdy A. Šimotové; J. Hlaváček: Demartini ´80; H. Rousová: Pokus A. Veselého o totální um. dílo; V. Skrepl: K výstavě ve vysočanském Gongu; M. Kozelka: Čtvrtek; Z. Beran: Soukromý dotazník; V. Boštík: K vlastní výstavě v Basanconu; K. Srp: Nad první strankou knihy H. Reada: Concioise History of Modern Painting; B. Haskell: Zaostřeno na figuru: dvacet let; G. C. Argan a A. B. Oliva: Umění a krize modelů; L. Bydžovská a I. Raimanová: Výběr výstav moderního čes. umění v roce 1983; I. Janoušek: Výtvarný dnešek severní Moravy.