Santos Balmori: kresby a grafické listy mexického malíře

rok vydání: 1999
typ dokumentu: pozvánka autorská
počet stran: (2)
jazyk: český