Sally Mann: Immediate family or her children in nude

autor publikace: Guil Hadad
rok vydání: 1995
typ dokumentu: bakalářská práce

poznámka:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.