Ellen Jilemnická: Plastiky

instituce, obec
Galerie hlavního města Prahy, Praha