Scénická tvorba Frant. Muziky

autor publikace: Marie Koleva
rok vydání: 1979
vydavatel: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
počet stran: 74
jazyk: český

poznámka:
sv. 2. - obr. příl. 12 fot. příl.
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 558