Scénické návrhy slovenských výtvarných umelcov pre činohru Slovenského národného divadla v Bratislave v rokoch 1920 - 45

autor publikace: Marie Fajmonová
rok vydání: 1979
vydavatel: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
počet stran: 91
jazyk: slovenský

poznámka:
sv. 2. - 25 obr. příl.
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 558