Schwarzkosteletz.

vydavatel: Antonín Bohata, papírnictví
typ dokumentu: dopisnice/pohlednice

poznámka:
líc
nahoře vpravo – KOSTELEC NA ČERNÝMI LESY. – Škola.
poznámka – nakl. Zd. Lechká, foto Strnad, tisk V. Neubert, 11.7.1922
sbírka Josefa Jíši