Henryk Stažewski

osoba, narození
Ptaszkowska Hana