Henryk Stažewski

periodikum
název (podnázev), rok vydání, číslo, ročník, ISSN
Výtvarné umění, 1969/12/15, 6, 19,