Henryk Stažewski

osoba, narození
Stażewski Henryk 9. 1. 1894