XX Siècle, č. 24/1964 (Francie)

periodikum
název (podnázev), rok vydání, číslo, ročník, ISSN
Výtvarné umění, 1965/10/30, 8, 15,