Schůze stávkového výboru v Mostě na Střelnici r. 1932 (studie)

autor: Karel Skála
strana: 0-0
typ dokumentu: dílo

poznámka:
Malíř pečlivě studoval historické události i prostředí, v němž se schůze stávkového výboru odehrávala za přítomnosti vůdce a iniciátora stávky Klementa Gottwalda. První studie dobře zachycuje rušnost revoluční schůze, ale nevyjadřuje ještě jasně obrazy jednotlivých jejich účastníků a není ani podložena hlubším realistickým prostudováním pohybu, gest jednotlivých jednajících postav. Přirozenějšího zpracování zasluhuje i scéna zobrazující diváky na balkonu.
Výtvarné umění 1950 - 1951 (1), č. 6, s. 275