Scénické výtvarnictví na výstavě československo-sovětského přátelství

klíčové slovo
glosa