Scénické výtvarnictví na výstavě československo-sovětského přátelství

termín, název výstavy, místo konání
1952   Výstava československo-sovětského přátelství, Praha