XXVe Salon de Mai

strana: 0-0
rok vydání: 1969
typ dokumentu: katalog kolektivní
počet stran: (60)
počet reprodukcí: 138 čb
jazyk: francouzský
rozměry: 269 x 203