Havířská balada

osoba, narození
Hájek Jiří 17. 7. 1919