Havířská balada

instituce, obec
Československý spisovatel, Praha