Salon de Tokyo

rok vydání: 1990
typ dokumentu: katalog kolektivní
počet stran: (1), 10, (8 vložených), (1)
jazyk: anglický
rozměry: 255 x 180