Editorial

osoba, narození
Magid Václav 6. 6. 1979
Stejskal Jakub 1982