XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art

rok vydání: 2016
vydavatel: Galerie Středočeského kraje (GASK)
typ dokumentu: katalogová pozvánka kolektivní
počet stran: 4
počet reprodukcí: 2 bar.
jazyk: anglický
rozměry: 211 x 148