Henryk Stażewski

autor textu: Bożena Kowalska, Maria Gałecka
rok vydání: 1990
vydavatel: Muzeum narodowe
typ dokumentu: katalog autorský
počet stran: (16), obálka
počet reprodukcí: 12 čb
jazyk: polský
rozměry: 210 x 232