Schúlená

autor: Klára Pataki
rok: 1987
typ dokumentu: kresba
rozměry: 332 x 450