Santiago de Santiago Hernández: Výber zo sochárskej tvorby

autor textu: Fedor Kriška
rok vydání: nedatováno
vydavatel: Správa kultúrnych zariadení MK SR
typ dokumentu: katalog autorský
počet stran: (6), 7 vložených listů
jazyk: slovenský
náklad: 500
rozměry: 2308 x 184