Vlastná podobizeň

autor: Július Balogh
rok: 1953
typ dokumentu: obraz
rozměry: 46,5 x 45 cm