Evžen Nevan: Obrazy a kresby

instituce, obec
J. L. Bayer, akciová společnost pro průmysl tiskařský a papírnický, Kolín (Kolín)