Elisabeth Springer: Big smile for the camera

rok vydání: 2012
vydavatel: Knihovna Filosofického ústavu AV ČR
typ dokumentu: pozvánka autorská
jazyk: český

poznámka:
Pozvánka vytištěna z http://knihovna.flu.cas.cz