Emaily, čalouny, sklo: Kněžna Marie Teniševá, Ory Robin, Zdeňka Braunerová

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1909/10/26 - 1909/11/21   Emaily, čalouny, sklo: Kněžna Marie Teniševá, Ory Robin, Zdeňka Braunerová, Praha