Emaily, čalouny, sklo: Kněžna Marie Teniševá, Ory Robin, Zdeňka Braunerová

osoba, narození
Braunerová Zdenka 9. 4. 1858
Ory-Robin Blanche 1862
Teniševa Marie 1858