Étos Václava Havla

osoba, narození
Havel Václav 5. 10. 1936