Sbírka moderního umění nově instalována

autor textu: Josef Schnabel
rok vydání: 1959
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: český
nadřazený dokument: Mladá fronta,

poznámka:
-
Ještě než byla vernisáží zpřístupněna Sbírka moderního umění, nově instalovaná Národní galerií v budově Městské lidové knihovně v Praze, přilákaly sem plakáty se známou Špálovou kyticí na 90 lidí. Není divu. Koho by právě dnes v době dovršování kulturní revoluce, nezajímal pohled na naši moderní tvorbu posledních desetiletí? A nejen proto, že z ní vzešly obrazy, které trvale vnikly do podvědomí našeho lidu, ale i proto, že tato díla se někdy správně, někdy méně správně stala kriterii moderního výtvarného výrazu. Zvlášť významné je sbírka pro mládež, kterou, přiznejme, někdy termín modernost zavádí na scestí. Ve sbírce nejde o záležitost historickou – ale o čin významný pro současnost. Vždyť právě tváří v tvář tvorbě našich předních výtvarníku, od Antonína Slavíčka po malíře současné, je možno nejlépe pochopit vnitřní obsah moderního malířství, jeho smysl a tendence. To co pro mnohé, žel, zůstává skryto za výboji formálními. A o to jde především. Ne o to, co zastaralo, co je nerozlučně spjato s dobou, v niž vzniklo, ale o podněty, které mohou pomoci k uchopení (i pochopení) současnosti. Sbírka samozřejmě nemůže historickou cestu našeho výtvarnictví doložit v plné šíři. Jednak proto, že není dost místa, jednak proto, že ne vždy galerie vlastní potřebná díla. Soustředí se především většími soubory na čelnější představitele (například Slavíček, Špála, Čapek, Filla, Kremlička apod.). A však i tak velmi dobře splňuje své poslání – dát návštěvníkovi možnost poznat bohatství rukopisů moderních výtvarných umělců, široký proud tvárných postupů i vážnost experimentů. Sbírka moderního umění se ani v budoucnu nemá stát statickým pohledem na určitý historický úsek. Chce být zařízením, které pomáhá řešit současné problémy, prohlubovat pohled na tvorbu jednotlivých autorů (například těch, kteří nejsou v expozici dost zastoupeni), dát veřejnosti možnost aby se seznamovala s některými díly hned po jejich vzniku i sledovala nákupy galerie. Počítá se i s besedami před obrazy. Tyto záměry, které mohou z galerie vytvořit významné středisko výtvarné výchovy, třeba co nejsrdečněji uvítat. A přece bychom měli jedno přání. Do galerie jistě budou chodit mladí lidé. Budou chtít co nejlépe porozumět. K tomu by ovšem často potřebovali odborný výklad. Pokud víme, galerie po této stránce není dostatečně vybavena. Není možné vyřešit tento problém, aby si mladí z návštěvy odnášeli nejen dojmy, ale i trochu hlubších vědomostí? Možná, že právě tady je vhodná příležitost získat stálé návštěvníky výtvarných síní.