S Mikulášem Medkem jsem se znal... / I knew Mikuláš Medek...

autor textu: Václav Havel
rok vydání: 1999
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: anglický
nadřazený dokument: Medek - Koblasa,

poznámka:
-
S Mikulášem Medkem jsem se znal velmi dobře, mnohokrát jsem ho navštívil v jeho bytě-ateliéru na Janáčkově nábřeží a vídali jsme se při četných dalších příležitostech. Vždy jsem ho považoval za významného malíře generace o něco starší než jsem já. Nicméně intimními přátelí jsme nebyli, netykali jsme si,
S Honzou Koblasou si naopak léta letoucí tykáme, prožili jsme spolu víc a jsme intimnějšími přáteli. Dokonce jsme spolu působili v několika různých společenstvích. Poprvé jsem s ním komunikoval nebo se pracovně sblížil v padesátých letech, během důležité jednodenní výstavy na Žofíně, kde byly vystaveny obrazy a sochy Jana Koblasy, Bedřicha Dlouhého, Karla Nepraše a dalších a byly na ní předčítány i první literární pokusy mých přátel a mé. Taková polooficiální akce, někdy v hlubokých letech padesátých, na které jsem, o něco mladší než ostatní, tímto způsobem participoval.
Výstavují-li nyní spolu na Bítově Mikuláš Medek a Jan Koblasa, pak nelze nevzpomenout jejich slavné výstavy, která byla někdy v první polovině let šedesátých v Teplicích. Šlo opravdu o jednu z uzlových událostí té doby, vlastně první výstavu skutečně moderního, nekonformního výtvarného umění. Byly už sice nějaké jiné výstavy, které neprezentovaly čistý socialistický realismus, ale na nich nebylo stále ještě možno vidět skutečné, osobně zaručované a do té doby v podstatě zakázané moderní umění. V tomto ohledu tehdejší výstava v Teplicích měla ohromný kulturní význam a byla velkou událostí té doby. Jel jsem na vernisáž s Janem Grossmanem, Liborem Fárou a dalšími přáteli. Na vernisáži se sešla celá kulturní i společenská Praha.
Jsem rád, že po mnoha letech jsou tito dva - v podstatě dost různí - čeští výtvarníci připomenuti na Bítově. Byl bych rád, aby tato výstava ukázala nejen jejich umělecký vývoj, ale aby byla zároveň důležitou připomínkou role, kterou oba sehráli v duchovních dějinách posledních desetiletí.