Scénografie Marty Roszkopfové

osoba, narození
Roszkopfová Marta 16. 12. 1947