Exitus

autor: Jaroslava Pešicová
rok: 2008
typ dokumentu: obraz
rozměry: 156 x 200 cm