Schody - možnosti

autor: Petr Lysáček
rok: 1990
typ dokumentu: objekt