Emil Helzel

osoba, narození
Helzel Emil 29. 4. 1886