Saturn

autor: Lukáš Rittstein
rok: 1997
typ dokumentu: objekt
rozměry: 160 x 320 x 250 cm