Sbor Církve ČS Husitské, Hradec Králové

autor: Josef Gočár
rok: 1926-1927
typ dokumentu: architektonická realizace